UITVAART OP MAAT


Wanneer iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden, is het goed te weten dat ik in overleg ter plaatse kan zijn om u bij te staan bij de eerste noodzakelijke zorg.

Ik kan u van dienst zijn met de algehele organisatie en vormgeving van de uitvaart. Ik begeleid u het gehele traject van de uitvaart en sta u met professionele adviezen terzijde. Ik maak alle afspraken met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld het contact met de gemeente, de kerk, de begraafplaats, het crematorium of een uitvaartcentrum. Ik verzorg zowel begrafenissen als crematies.

Eerste telefonische contact en uitvaartbespreking
Tijdens het eerste telefonische contact ontvangt u nuttige adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden. Alle noodzakelijke handelingen als verzorging en eventuele overbrenging worden in overleg met u als nabestaanden in gang gezet. In de daadwerkelijke uitvaartbespreking komen alle van belang zijnde items van A tot Z ter sprake. Tezamen stellen wij een draaiboek op waarin het complete uitvaarttraject beschreven staat. Uiteraard gebeurt alles naar uw wens c.q. de wensen van de overledene. Ik ben in de regel niet gebonden aan begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra. Iedere locatie is bespreekbaar.

Heeft u direct hulp nodig of wilt u zich vooraf oriënteren betreffende de diverse mogelijkheden rondom de uitvaart, neemt u gerust contact met mij op.

Ik kan u oprecht adviseren bij het maken van keuzes op basis van uw wensen. Onafhankelijk advies, keuzevrijheid, ik stel het belang van u als consument voorop.