IN GEVAL VAN OVERLIJDEN


In geval van overlijden kunt u mij altijd bellen en ben ik dag en nacht bereikbaar.

Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden. In de uitvaartbespreking komen de andere onderwerpen die van belang zijn ter sprake. Ik maak dan samen met u een draaiboek waarin de complete uitvaart beschreven staat. Uiteraard gebeurt alles naar uw wens c.q. de wensen van de overledene en geven samen vorm aan het afscheid.

Ik ben niet gebonden aan begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra. Iedere locatie is bespreekbaar. Dus als u een goed alternatief zoekt voor het afscheid of een samenzijn, ik denk graag met u mee…

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Uitvaart- of begrafenispolis aanwezig?
Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. Ongeacht waar u verzekerd bent, bent u vrij een keuze te maken voor een uitvaartonderneming. Vraag in geval van natura-verzekeringen wel naar de voorwaarden.

Testament of wilsverklaring?
Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (ook wel wilsbeschikking). De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.

Neem contact met mij op
HNS LEMMERS
Bel 010 – 220 5087

Klaarleggen (indien aanwezig of van toepassing)
Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:

  • legitimatiebewijs overledene
  • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • trouwboekje of partnerregistratie
  • adressenlijst
  • gewenste kleding voor de overledene
  • wilsverklaring
  • testament
  • uitvaartpolissen en bankrekeningnummer van de overledene

EU-dots-150x150