IN GEVAL VAN OVERLIJDEN


In geval van overlijden kunt u mij altijd bellen en ben ik dag en nacht bereikbaar.

Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden. In de uitvaartbespreking komen de andere onderwerpen die van belang zijn ter sprake. Ik maak dan samen met u een draaiboek waarin de complete uitvaart beschreven staat. Uiteraard gebeurt alles naar uw wens c.q. de wensen van de overledene en geven samen vorm aan het afscheid.

Ik ben niet gebonden aan begraafplaatsen, crematoria en uitvaartcentra. Iedere locatie is bespreekbaar. Dus als u een goed alternatief zoekt voor het afscheid of een samenzijn, ik denk graag met u mee…

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Uitvaart- of begrafenispolis aanwezig?
Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. U bent vrij een keuze te maken voor een uitvaartonderneming, ongeacht waar u verzekerd bent. Vraag in geval van een naturaverzekering wel vooraf naar de voorwaarden.

Testament of wilsverklaring?
Ga na of er een testament of een wilsverklaring is. Mogelijk dat daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen zijn betreffende de uitvaart.

Neem contact met mij op
HNS LEMMERS
Bel 010 – 220 5087

Klaarleggen (indien aanwezig of van toepassing)
Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:

  • legitimatiebewijs overledene
  • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • trouwboekje of partnerregistratie
  • adressenlijst
  • tekst en foto/afbeelding rouwkaart
  • gewenste kleding voor de overledene
  • uitvaartpolissen

EU-dots-150x150